Ongeval zonder discussie of omnium schadegeval

Ongeval zonder discussie of omnium schadegeval

We behandelen in een notendop de meest voorkomende vragen over schadeafhandeling. Deze informatie vervangt in geen geval de polisvoorwaarden. Uiteraard kunnen niet alle mogelijke situaties in dit overzicht aan bod komen. Met specifieke vragen kun je altijd terecht bij jouw KBC-verzekeringsagent. 

Een ongeval zonder discussie of een schadegeval omnium

Hoe verloopt het nu verder? Bekijk ons instructiefilmpje

Nog vragen?

1. Over je aangifte en de gevolgen van je schadegeval

Bij wie meld je je schade?

Voor de schadeaangifte kun je altijd bij je KBC-verzekeringsagent terecht. Hij overloopt samen met jou de eerste stappen in de schadeafhandeling. Zo nodig laat hij de schade aan je voertuig vaststellen door een auto-expert.

Kun je niet onmiddellijk bij je agent terecht? Bel dan naar ons callcenter 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 op +32 (0) 16 24 24 24

Als je voertuig na een ongeval niet meer rijdt, neem je het best onmiddellijk contact op met ons callcenter. Zij laten je voertuig snel wegslepen en helpen eventueel met andere bijstandsprestaties, als je daarvoor in aanmerking komt. 

Waarom een Europees aanrijdingsformulier invullen als er al een proces-verbaal is opgesteld? Moet je het verhoorblad van de politie dan nog bezorgen?

Zelfs als de politie ter plaatse komt, vul je het best samen met de tegenpartij nog een Europees aanrijdingsformulier in. Een goed ingevuld Europees aanrijdingsformulier versnelt het schaderegelingsproces. Ontvang je nadien het verhoorblad van de politie? Bezorg dat dan aan je KBC-verzekeringsagent.

Je hebt in het buitenland een ongeval waarbij je voertuig betrokken is. Hoe verloopt de schadeafhandeling dan?

Heb je een bijstandsverzekering gesloten? Neem dan contact op met onze bijstandscentrale op +32 (0) 16 24 24 24. Een van onze medewerkers helpt je onder meer met de repatriëring van het voertuig en/of de inzittende(n), en de dringende voorlopige herstelling.

Ook bij een ongeval in het buitenland raden we je aan het Europees aanrijdingsformulier in te vullen. Dat formulier is voor alle talen identiek. Hetzelfde geldt voor ongevallen in België met een in het buitenland verzekerd voertuig.

Om de aansprakelijkheid te bepalen, is de wetgeving van het land waarin het ongeval plaatsvond van toepassing. Onze gespecialiseerde medewerkers zijn daarmee vertrouwd. 

2. Over de schadebegroting en de expertise

Hoe verloopt de expertise? Moet je aanwezig zijn? Wie kiest de expert? Heb je een bestek nodig? Wat als een van de partijen het niet eens is met de expert?

Bij heel beperkte schade (minder dan 250 euro) waarbij de aansprakelijke tegenpartij bekend is, is er meestal geen expertise nodig en kan een bestek volstaan. In dat geval neem je het best contact op met je KBC-verzekeringsagent.

Is de schade groter? Neem dan contact op met je KBC-verzekeringsagent. Die stelt een expert aan op basis van de door jou gekozen hersteller. Je hoeft niet noodzakelijk bij de expertise aanwezig te zijn, maar als je dat wilt, kan dat uiteraard. In jouw afwezigheid gaan we ervan uit dat de hersteller een mandaat heeft om voor jou het herstelbedrag te onderhandelen.

Kies je voor ons netwerk van herstellers, dan gaat alles nog veel sneller. Een aparte afspraak voor de expertise is niet nodig. De hersteller neemt de nodige beelden van de schade en handelt in de meeste gevallen alles elektronisch af met de auto-expert en met KBC. Als je het niet eens bent met het door de auto-expert vastgestelde schadebedrag, dan bespreek je dat het best direct met hem. Kom je niet tot een akkoord, dan kun je een beroep doen op je rechtsbijstandsverzekering.

Weet je nog niet waar en of je het voertuig wilt laten herstellen, dan kun je kiezen voor een drive-in expertise. Dat betekent dat je het voertuig aanbiedt bij een expertisebureau dat je kiest uit onze lijst. Zij voeren de expertise uit zonder dat daarbij een hersteller aanwezig is.

Wat als de expert je voertuig total loss verklaart? Welke documenten moet je dan bezorgen?

Bij total loss zal de expert de aankoopfactuur, je voertuigdocumenten en een btw-verklaring opvragen. Hij vraagt je ook de sleutels, radio-en alarmcodes. 

Wat is een “technisch totaal verlies” en een “economisch totaal verlies”?

Een voertuig is soms zo ernstig beschadigd dat het technisch niet meer herstelbaar is. Dat heet dan een “technisch totaal verlies”. Soms is het voertuig technisch nog wel herstelbaar, maar is een herstelling economisch niet meer verantwoord. We spreken dan van een "economisch totaal verlies". 

3. Over de herstelling van je voertuig

Mag je de hersteller van je voertuig zelf kiezen? Kun je nog veranderen van hersteller? Wanneer mag je je voertuig laten herstellen?

Je kiest zelf waar je je voertuig laat herstellen.

KBC Verzekeringen werkt samen met een netwerk van herstellers. De schadeafhandeling verloopt grotendeels elektronisch, waardoor alles sneller gaat. Kies je voor een van die herstellers, dan regelt KBC de schade rechtstreeks als dat mogelijk is. Bovendien krijg je voor de duur van de herstelling altijd een vervangvoertuig. Je mag je voertuig laten herstellen zodra de expertise is afgerond.

Je kunt na de expertise nog een andere hersteller kiezen. Houd er dan wel rekening mee dat de aanvankelijke hersteller, die kosten maakte en tijd investeerde in de schaderaming, je die kosten kan aanrekenen. We betalen die kosten niet terug omdat ze het gevolg zijn van je eigen keuze en dus geen deel uitmaken van de schade.

Heb je een omniumverzekering? Dan kan een herstelbaar voertuig soms toch total loss worden verklaard op basis van de contractvoorwaarden van de omnium. In bijna alle gevallen van totaal verlies bij een Omniumverzekering Alle Risico’s ligt de vergoeding veel hoger dan het bedrag dat je zou ontvangen van een tegenpartij. 

Moet je je voertuig verplicht laten herstellen? Wat als je gewoon een ander voertuig koopt?

Je bent niet verplicht om je voertuig te laten herstellen. Als je een ander voertuig koopt om het beschadigde voertuig te vervangen, ontvang je de vergoeding die de expert heeft begroot voor de herstelling.

Wat met een dringende of voorlopige herstelling?

Moet de schade aan je voertuig voorlopig worden hersteld om het verder te kunnen gebruiken tot het tijdstip van de definitieve herstelling? Meld dat dan aan de hersteller en de expert. Bewaar de bewijsstukken van gemaakte kosten. Die kunnen in het expertiseverslag worden opgenomen als de expert het eens is met het bedrag ervan.

4. Over je vergoeding

Wanneer krijg je je schadevergoeding? Welke franchise is van toepassing?

De uitbetaling van een schadevergoeding door KBC hangt af van de regelingsbeslissing en van het feit of de schade definitief werd vastgesteld.

De beslissing of KBC al dan niet kan vergoeden, nemen we al heel snel na ontvangst van de ongevalsaangifte. Daarvoor is het essentieel dat we over alle noodzakelijke informatie beschikken. Een goed ingevuld aanrijdingsformulier is dus erg belangrijk. De regelingsbeslissing delen we je mee per mail of brief, afhankelijk van het door jou gekozen communicatiekanaal.

Is de regelingsbeslissing van KBC positief, dan betalen we de schadevergoeding uit na het afsluiten van de expertise. In de meeste gevallen kan dat zelfs onmiddellijk en volledig automatisch als we je rekeningnummer hebben.

Als je een van onze herstellers koos, betaalt KBC de schadevergoeding rechtstreeks aan die hersteller.

De franchise is het bedrag dat ten laste van jou blijft. Je vindt ze in de polisvoorwaarden. Ze hangt af van de waarborg waarop je een beroep doet (bijvoorbeeld franchise in omnium) of van de contractvoorwaarden (bijvoorbeeld franchise jonge bestuurder). 

Waarom moet je een btw-verklaring invullen? Moet je een herstelfactuur bezorgen?

De btw
Als je btw-plichtig bent en je je voertuig laat herstellen, kun je in sommige gevallen de btw of een gedeelte van de btw op het herstelbedrag recupereren. Om te weten of je daar recht op hebt, vragen we je een btw-verklaring in te vullen.
Bij een omniumverzekering gelden specifieke regels

  • Bij herstelling betalen we de niet-recupereerbare btw alleen na voorlegging van de herstelfactuur
  • Bij totaal verlies is het btw-recuperatiestelsel van toepassing dat gold op het moment van aankoop van het voertuig

De factuur
Je bent niet verplicht om het voertuig te laten herstellen en dus ook niet om een herstelfactuur te bezorgen.
Heb je een omniumverzekering? Dan moet je de factuur van de herstelling kunnen voorleggen om de niet-recupereerbare btw te ontvangen.
Daarnaast heb je in een aantal gevallen recht op een dervingsvergoeding, bijvoorbeeld als een derde aansprakelijk is voor de schade en je geen vervangwagen ter beschikking kreeg gedurende de herstelling door een van onze herstellers. Daarvoor is ook de herstelfactuur nodig.

Vergoedt KBC de hersteller rechtstreeks of moet je voorschieten?

Als je voor ons netwerk van herstellers koos en de regelingsbeslissing positief is, vergoeden we de hersteller rechtstreeks. De eventuele franchises en de niet-recupereerbare btw moet je wel zelf betalen. Laat je je voertuig herstellen bij je eigen hersteller (die niet tot ons netwerk behoort), dan moet je de kosten voorschieten als de aansprakelijke partij ze nog niet heeft betaald.

Wie betaalt de sleepkosten van jouw voertuig? En heb je recht op een vervangwagen?

De sleepkosten
Je hebt een Omniumverzekering Alle Risico’s of een Bijstandsverzekering bij KBC? Als je voertuig na een ongeval niet meer rijdt, vergoedt KBC de sleepkosten.
In een aantal gevallen is ook een basissleep na verkeersongeval verzekerd als je de verzekering Burgerrechterlijke Aansprakelijkheid hebt gesloten. Je neemt daarom het best altijd contact op met onze bijstandscentrale op +32 (0) 16 24 24 24.

De vervangwagen
Je voertuig rijdt niet meer? Als je een bijstandsverzekering hebt gesloten, krijg je een vervangwagen gedurende 7 dagen vanaf het ongeval.
Ook als je geen bijstandsverzekering hebt, maar je voertuig laat herstellen bij een van onze herstellers, krijg je voor de duur van de herstelling altijd gratis een vervangwagen ter beschikking. In dat geval ontvang je geen dervingsvergoeding.

Leesvoer over verzekeringen

Informatie over verzekeringen nodig? Daar bestaat een interessante plek voor.

Nieuwe auto? Veeg administratieve zorgen van de baan

Een nieuwe auto? KBC regelt alle papierwerk.

Wat als je je lening niet kunt afbetalen?

Een financiële tegenslag kan zeer negatieve gevolgen hebben voor je maandbudget. Verstop je problemen niet, maar kom tijdig met ons praten.

Goed voorbereid bij schade aan je auto

Schade aan je auto na een ongeval? Met dit stappenplan geraak je weer vlot op weg.